Przejdź do treści strony

Informacje i cennik odbioru nieczystości ciekłych

Cennik za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (umowy stałe)

- obowiązuje od 01.01.2023 r.

Nazwa Usługinettobrutto
za 1 m3 opróżniania zbiornika bezodpływowego42,0045,36
za 1 m3 opróżniania osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków83,0089,64
za każdy kilometr transportu nieczystości ciekłych (od punktu opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej do stacji zlewnej)4,504,86

 

Cena za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (bez umowy)

- obowiązuje od 01.01.2023 r.

  nettobrutto
odbiór do 5 m3szt.226,85245,00
odbiór powyżej 5 m3m345,3749,00
za każdy kilometr transportu nieczystości ciekłych (od punktu opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej do stacji zlewnej) 4,504,86

 

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

wzór wniosku

UCHWAŁA NR XLVIII/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwKorszach/document/897350/Uchwała-XLVIII_306_2022