Przejdź do treści strony

"Wikom" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach

"Wikom" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach

Dostarczamy wodę i odprowadzamy nieczystości

Komunikaty

Najnowsze informacje i komunikaty

Brak dostępnych wiadomości.
O NAS

WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta w Korszach z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak: GT.6225-6/02. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. Ponadto Spółka prowadzi działalność obejmującą: budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usługi w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ulic i chodników.
Spółka jest również administratorem cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Korsze oraz dzierżawcą Hali Widowiskowo-Sportowej w Korszach