Przejdź do treści strony

"Wikom" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach

"Wikom" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. w Korszach

Dostarczamy wodę i odprowadzamy nieczystości

Komunikaty

Najnowsze informacje i komunikaty

W związku z uruchomieniem tymczasowego zasilania ww. miejscowości z ujęcia wody SUW Garbno na odcinku Saduny – Równina Górna informujemy, iż…

Rada Nadzorcza  „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o.  ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki „WIKOM” Wodociągi i…

W związku z awarią studni na Stacji Uzdatniania Wody w Równinie Dolnej informujemy, że podjęte próby przywrócenia funkcjonowania studni zakończyły się…

„WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. informuje Odbiorców wody z miejscowości:

Równina Dolna, Równina Górna, Warnikajmy, Pomnik,…

„SEGREGACJA POPIOŁU” 

Rusza sezon grzewczy, dlatego przypominamy, że popiołu z domowych palenisk nie mieszamy razem z innymi odpadami, lecz…

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) biuro będzie nieczynne.

Informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 5 sierpnia 2023 r. PSZOK będzie dodatkowo czynny w godzinach 10:00-12:00.

Do PSZOK przyjmowane są…

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że reportaż pochodzącego z Korsz fotografa Damiana Lemańskiego o pracownikach Wikomu sprzątających gminę…

„WIKOM" - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs na najbardziej korzystną cenowo ofertę zakupu pojazdów używanych…

Wikom Korsze do 31 maja tego roku umożliwia mieszkańcom dobrowolne zalegalizowanie bezumownego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej lub pobór…

„WIKOM” – Wodociągi i Oczyszczanie Miasta spółka z o.o. w Korszach poszukuje osoby do pracy na stanowisko: ds. rozliczeń opłat za pobór wody,…

Informujemy, że na terenie miasta Korsze od dnia 21 lutego 2023 roku

w godzinach: 8:00 – 18:00

w związku z realizacją projektu „TELEMETRIA NA…

Woda w wodociągu Glitajny przydatna do spożycia.

Woda w wodociągu Glitajny warunkowo przydatna do spożycia.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić nie wcześniej niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem…

O NAS

WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. w Korszach

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta w Korszach z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak: GT.6225-6/02. Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania Spółki jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki. Ponadto Spółka prowadzi działalność obejmującą: budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usługi w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ulic i chodników.
Spółka jest również administratorem cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Korsze oraz dzierżawcą Hali Widowiskowo-Sportowej w Korszach