Przejdź do treści strony

Woda w wodociągu Glitajny przydatna do spożycia.

Woda w wodociągu Glitajny warunkowo przydatna do spożycia.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić nie wcześniej niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem…