Przejdź do treści strony

Kontakt

„WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze
NIP 742-000-01-86
REGON 510051304
KRS 0000209019
Kapitał zakładowy 3 452 000,00 zł
 

Kontakt

Godziny otwarcia

(poniedziałek - piątek) w godz. 7:00 15:00

KASA

(poniedziałek - piątek) w godz. 7:30 14:00

Godziny otwarcia KASY:

(poniedziałek - piątek) w godz. 7:30 14:00

Konto:

BS Reszel - 77 8851 0008 2001 0200 1065 0001

PKO BP -  26 1020 3639 0000 8702 0002 4125

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

(poniedziałek - piątek) w godz. 7:00 - 15:00

tel. 89 754 05 45 fax 89 754 05 92

Biuletyn Informacji Publicznej

https://wikomkorsze.bip.gov.pl/

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

https://ewikom.korsze.pl/ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze.
Inspektorem ochrony danych jest Paulina Więckiel. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nią pod adresem: paulina.wieckiel@gptogatus.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących rachunkowości i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Formularz kontaktowy