Przejdź do treści strony

Gospodarka wodna

CENNIK


Spółka uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęła dwie grupy taryfowe odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

  • grupa 1 – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy pobierający wodę do pozostałych celów, w tym dla celów określonych w Art.22 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  – rozliczane miesięcznie
  • grupa 2 – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy pobierający wodę do pozostałych celów, w tym dla celów określonych w Art.22 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  – rozliczane co 3 miesiące

oraz jedną grupę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

  • grupa 1 – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki niezwiązani z prowadzeniem gospodarstw domowych

Sprawozdania z badań wody 2023/2024