email:
wikom@korsze.pl
wikom@mailbox.olsztyn.pl

odczyt wodomierzy:
odczyt@wikom.korsze.pl

NIP 742-000-01-86
REGON 510051304

KRS 0000209019
Kapitał zakładowy 2.174.500,00 zł

Konto:
BOŚ O/Olsztyn
66154010722107500005710001

"WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta w Korszach z dnia 1 sierpnia 2002 r. znak: GT.6225-6/02.


Od dnia 15 lutego br. na pocztę e-mail odczyt@wikom.korsze.pl można przesyłać odczyt stanu licznika zimnej wody.

* * * * * * * * * *
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Glitajny, Parys, Równina Dolna, Równina Górna

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Zmiana ogłoszenia z 28.01.2015 r.
 • SIWZ
 • Modyfikacja SIWZ
 • Załączniki do SIWZ (1 - 8)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ
 • Pytania i odpowiedzi z 22.01.2015 r.
 • Pytania i odpowiedzi z 27.01.2015 r.

 • 20.02.2015 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 • 26.02.2015 r. - SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY

  * * * * * * * * * *
  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW MIASTA KORSZE 01.01.2015-30.06.2015

 • pobierz


  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW GMINY KORSZE 01.01.2015-30.06.2015

 • pobierz


  OŚWIADCZENIE O STANIE WODY Z UJĘCIA MIEJSKIEGO W KORSZACH

 • pobierz


  SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 09-13.06.2014 R. CZ.I

 • pobierz


  SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 09-13.06.2014 R. CZ.II

 • pobierz


  OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 • pobierz


  CAŁODOBOWE POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - Telefon (89)7540184