Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

„WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o. informuje Odbiorców wody z miejscowości:

Równina Dolna, Równina Górna, Warnikajmy, Pomnik, Gudziki,

że dnia 17.11.2023r. (piątek) od godz. 8.00 w związku z awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Równinie Dolnej nastąpi przerwa w dostawie wody, która będzie trwała do czasu usunięcia awarii.

Obecnie trwają prace, by jak najszybciej przywrócić pełną sprawność SUW.

Dostarczona zostanie mieszkańcom wodna pitna butelkowana.

Zostanie również zadysponowany beczkowóz z wodą do celów sanitarnych (godziny orientacyjne):

Gudziki – w godz. 8:00 - 9:00, 14:00 - 15:00,

Warnikajmy – w godz. 8:00 - 9:00, 14:00 – 15:00,

Równina Górna – w godz. 10:00 - 12:00, 16:00 - 17:00,

Równina Dolna – w godz. 10:00 – 11:00, 16:00 – 17:00,

Pomnik – w godz. 12:30 - 13:30, 17:30 - 18:30,

dodatkowe zastępcze punkty poboru wody: Oczyszczalnia Ścieków
w Garbnie (w godzinach 7:00-15:00) i Oczyszczalnia Ścieków Korszach
ul. Przemysłowa 6 (całodobowo).

Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość.