Przejdź do treści strony

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o.

Rada Nadzorcza  „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o.  ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta sp. z o.o.

Treść ogłoszenia o konkursie do pobrania poniżej.

Ogłoszenie o konkursie