Przejdź do treści strony

Komunikat PPIS z 19.01.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości próbek wody pobranych 16 stycznia 2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Glitajnach (miejscowości Glitajny, Parys).

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Komunikat PPIS