Przejdź do treści strony

Komunikat PPIS z 27.12.2022 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 27.12.2022 roku w sprawie wody z wodociągu:

Glitajny (Glitajny, Parys)

PPIS w Kętrzynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Glitajny, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach C. Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, bakterii grupy coli i enterokoków w 100ml wody.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim jej przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie jakości wody.

Komunikat PPIS z 27-12-2022 r.