Przejdź do treści strony

Informacja w sprawie dostawy wody Odbiorcom z miejscowości: Równina Dolna, Równina Górna, Warnikajmy, Pomnik, Gudziki.

W związku z awarią studni na Stacji Uzdatniania Wody w Równinie Dolnej informujemy, że podjęte próby przywrócenia funkcjonowania studni zakończyły się niepowodzeniem.

Wobec powyższego podjęto decyzję o budowie zasilania tymczasowego ww. miejscowości z ujęcia wody SUW Garbno na odcinku Saduny – Równina Górna.

Orientacyjny czas zakończenia prac: do dnia 5 grudnia 2023 r.

Do czasu zakończenia prac mieszkańcom będzie dostarczana woda pitna butelkowana. Informacji szczegółowych udzielają sołtysi
ww. miejscowości.

Został również zadysponowany beczkowóz z wodą do celów sanitarnych (godziny orientacyjne):

Gudziki – w godz. 8:00 - 9:00, 14:00 - 15:00,

Warnikajmy – w godz. 8:00 - 9:00, 14:00 – 15:00,

Równina Górna – w godz. 10:00 - 12:00, 16:00 - 17:00,

Równina Dolna – w godz. 10:00 – 11:00, 16:00 – 17:00,

Pomnik – w godz. 12:30 - 13:30, 17:30 - 18:30,

dodatkowe zastępcze punkty poboru wody: Oczyszczalnia Ścieków
w Garbnie (w godzinach 7:00-15:00) i Oczyszczalnia Ścieków Korszach
ul. Przemysłowa 6 (całodobowo).

Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość.