Informujemy, że od dnia 01.09.2021 w celu przywrócenia właściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu:

KORSZE
(Korsze, Piaskowiec, Giełpsz, Nunkajmy, Olszynka, Błogoszewo, Podlechy, Kałmy)

 

prowadzone będą prace polegające na intensywnym płukaniu całej sieci wodociągowej, łącznie z odkręcaniem hydrantów na końcówkach sieci przez pracowników firmy WIKOM.

 


 

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast