Garbno

 

 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości próbek wody pobranych 11 lipca 2022r. stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Garbnie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Garbno, Dubliny, Saduny, Płutniki, Banaszki.

 

komunikat PPIS z dnia 14-07-2022
Sprawozdanie L-SBW/330/2022 z badania próbki wody do spożycia (wodociąg Garbno – sieć, szkoła Garbno)
Sprawozdanie L-SBW/331/2022 z badania próbki wody do spożycia (Garbno SUW – woda uzdatniona)

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast