Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „WIKOM” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. w Korszach,
    ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Hanna Drączkowska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nią pod adresem: hanna.draczkowska@gptogatus.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących rachunkowości i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast