wikomkorsze


18.05.2018 W sprawie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Głowbity.

Wysokość taryf za dostawę wody i odprowadzone ścieki

16.06.2018 - Komunikat o zatwierdzeniu taryf

05.04.2018 W sprawie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Głowbity.

08.02.2018 W sprawie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dzierżążnik.