RADA NADZORCZA

„WIKOM” – Wodociągi i Oczyszczanie Miasta
Spółka z o.o. w Korszach

Ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki

 

Konkurs

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast