Woda w sieci wodociągowej jest nadal warunkowo
przydatna do spożycia tj. po przegotowaniu
ze względu na przekroczenie mikrobiologiczne

Komunikat z dnia 05.02.2021r

Nadal są prowadzone prace w celu wyeliminowania
przekroczenia mikrobiologicznego w wodzie pitnej,
polegające na płukaniu sieci wodociągowej.

Prowadzone czynności doprowadziły
do oczyszczenia wody z zanieczyszczenia
bakterią z grupy coli.

Woda surowa i woda uzdatniona (zbiornik wody czystej)
spełniają warunki przydatności do spożycia.
SUW woda surowa     SUW woda uzdatniona

Pozostałe wyniki badań z dnia 02-02-2021 r.
Korsze Wojska Polskiego 40
Korsze ul. Kościuszki HALA
Korsze ul. Wolności KORPEC
Podlechy Stacja Paliw
Olszynka
Nunkajmy
Giełpsz
Błogoszewo

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast