Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 18-02-2021 r.
w sprawie wody z wodociągu Korsze
Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim przegotowaniu.
Wyniki badań wody z dnia 16-02-2021 r.
zostaną umieszczone na stronie
zaraz po otrzymaniu z PSS-E w dniu 19-02-2021 r.

komunikat z dnia 18.02.2021r.

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast