Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 04-03-2021 r.
w sprawie wody z wodociągu Korsze

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń
do celów spożywczych i gospodarczych

Komunikat z dnia 04.03.2021r

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast