Zgodnie z zapisami regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zabrania się wyrzucania (wystawiania):

 

– mebli i odpadów wielkogabarytowych

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

W/w odpady będą odbierane raz na kwartał zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Ponadto informujemy, że w ramach wnoszonej do Urzędu Miejskiego w Korszach opłaty za odpady, można je bez dodatkowych kosztów dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-u przy ul. Polnej 6 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – pod numerem 89 754 05 45

Najbliższe terminy odbiory odpadów wielkogabarytowych:

  • 16.03.2022r. ; 24.06.2022r. ; 30.09.2022r. ; 02.12.2022r. – miasto Korsze
  • 18.03.2022r. ; 10.06.2022r. ; 16.09.2022r. ; 18.11.2022r. –  gmina Korsze

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie odpadów do odbioru najpóźniej dzień przed jednym z powyższych terminów.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast