Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 07-05-2021 r. w sprawie wody z wodociągu:

       

GŁOWBITY

 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników stwierdzono całkowitą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Głowbitach, w związku z czym

 

woda może być wykorzystywana bez ograniczeń
do celów spożywczych i gospodarczych.

 

 

 

 

komunikat z dnia 07.05.2021

ocena stanu jakości wody z dnia 07.05.2021

wyniki badań wody z dnia 04.05.2021 (wodociąg Głowbity – sieć)

wyniki badań wody z dnia 04.05.2021 (stacja uzdatniania wody Głowbity)

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast